wybierz język
 
 
 
 

Najczcigodniejszy Ojcze Święty,

Wobec zbliżającej się kolejnej sesji Synodu ds. Rodziny, która ma się odbyć w październiku 2015 roku, z synowskim oddaniem zwracamy się do Waszej Świątobliwości, by wyrazić zarówno nasze obawy, jak i nadzieje dotyczące przyszłości rodziny.

Nasze obawy wynikają z doświadczeń całych dekad rewolucji seksualnej, promowanej przez sojusz potężnych organizacji, sił politycznych oraz mediów, które ustawicznie działają przeciwko samej istocie małżeństwa jako podstawowej komórki społecznej. Począwszy od tzw. Rewolucji roku 1968, doświadczamy stopniowego narzucania praw i zwyczajów moralnych przeciwnych w tym względzie zarówno prawu naturalnemu, jak i Bożemu. Czynione jest to z taką siłą, że w wielu krajach wpaja się dzieciom anormalną „teorię gender” już od najmłodszych lat.

Wobec ofensywy złowrogiej ideologii, katolicka nauka o Szóstym Przykazaniu, będąca Prawem Bożym, jaśnieje niczym światło latarni morskiej pośród zalewu hedonistycznej propagandy. To dzięki temu światłu rzesze ludzi zwracają się ku ewangelicznemu ideałowi rodziny – otwartej na życie, cnotliwej i żyjącej w zgodzie z prawem naturalnym.

Wasza Świątobliwość, za sprawą informacji rozpowszechnianych podczas ostatniego Synodu, z bólem zauważamy, że dla milionów wiernych katolików światło tej latarni zostało przyćmione przez wpływ rozmaitych lobby, promujących antychrześcijański styl życia. Zauważamy ogólne zamieszanie spowodowane wrażeniem, jakoby w nauczaniu Kościoła powstał wyłom, który mógłby doprowadzić do zaakceptowania cudzołóstwa poprzez dopuszczenie osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach cywilnych, do Komunii Świętej. Nie dość tego, sugeruje się nawet, jakoby Kościół mógł w przyszłości zaakceptować jednoznacznie potępione, jako sprzeczne z Prawem Bożym i naturalnym, praktyki i związki homoseksualne.

Jednakże - paradoksalnie - zamieszanie to rodzi w nas nadzieję.

Wszak w takiej sytuacji słowo Waszej Świątobliwości to naprawdę jedyny sposób, by wyjaśnić zamęt narastający pośród wiernych. Słowo Ojca Świętego zapobiegłoby „rozmywaniu” nauczania Jezusa Chrystusa i rozproszyło ciemności przesłaniające przyszłość naszych dzieci.

Błagamy Cię, Ojcze Święty, o takie słowo! Czynimy to z sercem przepełnionym oddaniem dla Waszej Świątobliwości oraz wszystkiego, co Wasza Świątobliwość reprezentuje. Mamy pewność, że słowo Biskupa Rzymu nigdy nie wprowadzi rozdziału pomiędzy duszpasterską praktyką, a nauką ustanowioną przez Jezusa Chrystusa i przekazywaną przez Jego namiestników, bowiem to tylko powiększyłoby panujący chaos. Wszak nasz Zbawiciel nauczał z całą jasnością, iż musi istnieć zgodność pomiędzy głoszoną prawdą i praktyką życia . Przestrzegał nas także, że jedynym sposobem by nie upaść, jest wcielanie w życie Jego nauki (Mt 7, 24-27).

Prosząc o apostolskie błogosławieństwo, zapewniamy o naszej modlitwie do Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi, i Józefa – o światło dla Waszej Świątobliwości w tych niesłychanie ważkich okolicznościach.

Z wyrazami oddania,

Apel Kard. Burke’a do wszystkich katolików

 

           W tym czasie powszechnego moralnego chaosu – jak możemy to zauważyć choćby na przykładzie promowania ideologii gender – potrzebne jest nam jasne i jednoznaczne nauczanie Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. Niestety, zamiast tego, jesteśmy nakłaniani do pójścia w odwrotnym kierunku – ku dopuszczeniu rozwiedzionych i ponownie ożenionych katolików do przyjmowania Komunii Świętej. W dodatku mamy do czynienia z istną obsesją ułatwiania procedur związanych z orzeczeniem o nieważności małżeństwa...

 

Jestem tym bardzo zaniepokojony. Dlatego wzywam wszystkich katolików – świeckich, księży i biskupów, by odważnie zaangażowali się - od teraz aż do czasu obrad nadchodzącego synodu – na rzecz obrony prawdziwej nauki o małżeństwie. Przypominajmy tę prawdę zawsze!  

 

(Wywiad udzielony w Rzymie Jean-Marie Guénois – Le Figaro 19 XII 2014, str. 46)

Komunikat prasowy

 

Do Watykanu dotarły kolejne petycje do Papieża z prośbą o wydanie formalnego oświadczenia w celu zakończenia trwającego impasu.

 

Rzym, 22 października 2015. Po przekazaniu 790 150 podpisów watykańskiemu Sekretarzowi Stanu w dniu 29 września, Stowarzyszenie Filial Appeal doręczyło kolejne 68 052 petycje wzywające Papieża Franciszka do wygłoszenia „wyjaśniającego słowa”, stanowiącego „jedyną drogę do rozwiązania wzrastającego wśród wiernych zamieszania” w sprawie prób umożliwienia rozwodnikom żyjącym w nowych związkach przyjmowania Komunii Św. oraz „dowartościowania” związków homoseksualnych. Sygnatariuszy listu łączy przekonanie, że takie słowo „nigdy nie rozdzieli praktyki duszpasterskiej od nauczania Jezusa Chrystusa”.

 

Aktualność przedstawionej Papieżowi prośby stała się oczywista w trakcie zakończonego już Synodu. Jak pisał jeden z amerykańskich dzienników, znany powszechnie jako „innowacyjny”: „parafrazując jednego z ojców synodalnych, w połowie obrad walnego zgromadzenia Synodu Biskupów o rodzinie króluje zamieszanie, jeśli nawet nie chaos. W tym zamieszaniu jest strach: strach przed niepewnością i przez nieznanym”.

 

Nie jest to zaskakujące. Pod pozorami przyjęcia bardzo inkluzywnego języka duszpasterskiego, czołowe postacie Synodu zaatakowały podstawy fundamentalnych koncepcji katolickiej moralności, takich jak „nierozerwalność” małżeństwa, „wewnętrznie nieuporządkowany charakter stosunków homoseksualnych”, definicji „cudzołóstwa” dla małżeństw cywilnych po rozwodzie, a nawet aforystycznej reguły „trzeba kochać grzesznika, ale nienawidzić grzechu”. Jeszcze większe zamieszanie wzbudziła propozycja, aby praktyka duszpasterska dotycząca rozwodników i homoseksualistów była zależna od poszczególnych diecezji – co niewątpliwie doprowadziłoby to kolejnych rozbieżności i podziałów.

 

Koordynatorzy Filial Appeal za sprawę najwyższej wagi uznali, że Papież Franciszek -  wykorzystując swoją władzę jako następca św. Piotra i jako najwyższy sędzia w sprawach wiary - ostatecznie decyduje w sprawach wiary i moralności, które były przedmiotem obrad Synodu. I że robi on to w sposób jasny, uroczysty i nieodwołalny: Roma locuta, causa finita.

Osobistości, które podpisały list
 

The Most Rev. Aldo di Cillo Pagotto,

SSS, Archbishop of Paraíba (Brazil)

*

The Most Rev. Robert F. Vasa,

Bishop of Santa Rosa, California (USA)

*

The Most Rev. Athanasius Schneider,

Auxiliary Bishop of Astana (Kazakhstan)

*

Senator Vicente C. Sotto III,

Senate of the Philippines

*

Ruza Tomasic,

Member of the European Parliament (Croatia)

*

Dr. Adolpho Lindenberg,

President of the Plinio Corrêa de Oliveira Institute (Brazil)

*

Beatriz López Sandoval,

Director of The Family Matters (Guatemala)